anonypro logo

anonypro

Patakaran sa Privacy

Huling na-update: Nobyembre 26, 2022

Ang Patakaran sa Privacy na ito ay naglalarawan sa Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong impormasyon kapag ginamit Mo ang Serbisyo at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano ka pinoprotektahan ng batas.

Ginagamit namin ang Iyong Personal na data upang ibigay at pagbutihin ang Serbisyo. Sa paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pangongolekta at paggamit ng impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito.

Interpretasyon at Depinisyon

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan kahit na sila ay lilitaw sa isahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para sa mga layunin ng Patakaran sa Privacy na ito:

1. Ang ibig sabihin ng account ay isang natatanging account na ginawa para sa Iyo upang ma-access ang aming Serbisyo o mga bahagi ng aming Serbisyo.

2. Ang kumpanya (tinukoy bilang alinman sa "ang Kumpanya", "Kami", "Kami" o "Amin" sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa AnonyPro.

3. Ang mga cookies ay maliliit na file na inilalagay sa Iyong computer, mobile device o anumang iba pang device ng isang website, na naglalaman ng mga detalye ng Iyong kasaysayan ng pagba-browse sa website na iyon kasama ng maraming gamit nito.

4. Ang bansa ay tumutukoy sa: Belarus

5. Ang ibig sabihin ng device ay anumang device na maaaring ma-access ang Serbisyo gaya ng computer, cell phone o digital tablet.

6. Ang Personal na Data ay anumang impormasyon na nauugnay sa isang kinilala o makikilalang indibidwal.

7. Ang serbisyo ay tumutukoy sa Website.

8. Ang Service Provider ay nangangahulugang sinumang natural o legal na tao na nagpoproseso ng data sa ngalan ng Kumpanya. Ito ay tumutukoy sa mga third-party na kumpanya o mga indibidwal na nagtatrabaho sa Kumpanya upang pangasiwaan ang Serbisyo, upang ibigay ang Serbisyo sa ngalan ng Kumpanya, upang magsagawa ng mga serbisyong nauugnay sa Serbisyo o upang tulungan ang Kumpanya sa pagsusuri kung paano ginagamit ang Serbisyo.

9. Ang Data ng Paggamit ay tumutukoy sa data na awtomatikong nakolekta, maaaring nabuo sa pamamagitan ng paggamit ng Serbisyo o mula sa mismong imprastraktura ng Serbisyo (halimbawa, ang tagal ng pagbisita sa pahina).

10. Ang website ay tumutukoy sa AnonyPro, naa-access mula sa https://anonypro.com

11. Ang ibig sabihin ng "Ikaw" ay ang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang legal na entity sa ngalan kung saan ina-access o ginagamit ng naturang indibidwal ang Serbisyo, kung naaangkop.

Pagkolekta at Paggamit ng Iyong Personal na Data

Mga Uri ng Data na Nakolekta

Personal na Data

Habang ginagamit ang Aming Serbisyo, maaari Kaming hilingin sa Iyo na bigyan Kami ng ilang personal na nakakapagpakilalang impormasyon na maaaring magamit upang makipag-ugnayan o makilala Ka. Maaaring kabilang sa impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan, ngunit hindi limitado sa:

Data ng Paggamit

Ang Data ng Paggamit ay awtomatikong kinokolekta kapag ginagamit ang Serbisyo.

Ang Data ng Paggamit ay maaaring magsama ng impormasyon gaya ng Internet Protocol address ng Iyong Device (hal. IP address), uri ng browser, bersyon ng browser, ang mga pahina ng aming Serbisyo na binibisita Mo, ang oras at petsa ng Iyong pagbisita, ang oras na ginugol sa mga page na iyon, mga natatanging identifier ng device at iba pang diagnostic data.

Kapag na-access Mo ang Serbisyo sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng isang mobile device, maaari kaming awtomatikong mangolekta ng ilang impormasyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang uri ng mobile device na iyong ginagamit, ang iyong mobile device unique ID, ang IP address ng Iyong mobile device, Ang iyong mobile operating system, ang uri ng mobile Internet browser na iyong ginagamit, natatanging device identifier at iba pang diagnostic data.

Maaari rin kaming mangolekta ng impormasyon na ipinapadala ng Iyong browser sa tuwing bibisitahin Mo ang aming Serbisyo o kapag na-access Mo ang Serbisyo sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng isang mobile device.

Mga Teknolohiya sa Pagsubaybay at Cookies

Gumagamit kami ng Cookies at mga katulad na teknolohiya sa pagsubaybay upang subaybayan ang aktibidad sa Aming Serbisyo at mag-imbak ng ilang partikular na impormasyon. Ang mga teknolohiya sa pagsubaybay na ginamit ay mga beacon, tag, at script upang mangolekta at subaybayan ang impormasyon at upang mapabuti at suriin ang Aming Serbisyo. Maaaring kabilang sa mga teknolohiyang ginagamit namin ang:

1. Cookies o Browser Cookies. Ang cookie ay isang maliit na file na inilagay sa Iyong Device. Maaari mong atasan ang Iyong browser na tanggihan ang lahat ng Cookies o isaad kung kailan ipinapadala ang isang Cookie. Gayunpaman, kung hindi Ka tumatanggap ng Cookies, maaaring hindi Mo magamit ang ilang bahagi ng aming Serbisyo. Maliban kung inayos mo ang setting ng Iyong browser upang tanggihan nito ang Cookies, maaaring gumamit ng Cookies ang aming Serbisyo.

2. Flash Cookies. Ang ilang partikular na tampok ng aming Serbisyo ay maaaring gumamit ng mga lokal na nakaimbak na bagay (o Flash Cookies) upang mangolekta at mag-imbak ng impormasyon tungkol sa Iyong mga kagustuhan o Iyong aktibidad sa aming Serbisyo. Ang Flash Cookies ay hindi pinamamahalaan ng parehong mga setting ng browser tulad ng mga ginagamit para sa Browser Cookies. Para sa higit pang impormasyon kung paano Mo matatanggal ang Flash Cookies, pakibasa ang "Saan ko mababago ang mga setting para sa hindi pagpapagana, o pagtanggal ng mga lokal na nakabahaging bagay?" makukuha sa link

3. Mga Web Beacon. Ang ilang partikular na seksyon ng aming Serbisyo at ang aming mga email ay maaaring maglaman ng maliliit na electronic file na kilala bilang mga web beacon (tinukoy din bilang malinaw na gif, pixel tag, at single-pixel gif) na nagpapahintulot sa Kumpanya, halimbawa, na bilangin ang mga user na bumisita sa mga page na iyon. o nagbukas ng email at para sa iba pang nauugnay na istatistika ng website (halimbawa, pagtatala ng kasikatan ng isang partikular na seksyon at pag-verify ng integridad ng system at server).

Ang cookies ay maaaring "Persistent" o "Session" Cookies. Mananatili ang Persistent Cookies sa Iyong personal na computer o mobile device kapag nag-offline Ka, habang ang Session Cookies ay tatanggalin sa sandaling isara Mo ang Iyong web browser.

Ginagamit namin ang parehong Session at Persistent Cookies para sa mga layuning itinakda sa ibaba:

1. Kinakailangan / Mahahalagang Cookies

-Uri: Session Cookies

-Pinapangasiwaan ni: Amin

-Layunin: Ang Cookies na ito ay mahalaga upang mabigyan ka ng mga serbisyong magagamit sa pamamagitan ng Website at upang bigyan Ka ng kakayahan na gamitin ang ilan sa mga tampok nito. Tumutulong sila na patotohanan ang mga user at maiwasan ang mapanlinlang na paggamit ng mga user account. Kung wala ang Cookies na ito, hindi maibibigay ang mga serbisyong hiniling Mo, at ginagamit lang namin ang Cookies na ito para ibigay sa Iyo ang mga serbisyong iyon.

2. Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

-Uri: Persistent Cookies

-Pinapangasiwaan ni: Amin

-Layunin: Tinutukoy ng Cookies na ito kung tinanggap ng mga user ang paggamit ng cookies sa Website.

3. Functionality Cookies

-Uri: Persistent Cookies

-Pinapangasiwaan ni: Amin

-Layunin: Ang Cookies na ito ay nagbibigay-daan sa amin na matandaan ang mga pagpipilian na ginawa Mo kapag ginamit Mo ang Website, tulad ng pag-alala sa iyong mga detalye sa pag-login o kagustuhan sa wika. Ang layunin ng Cookies na ito ay magbigay sa Iyo ng isang mas personal na karanasan at upang maiwasan Mo na muling ipasok ang iyong mga kagustuhan sa tuwing gagamitin Mo ang Website.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin at sa iyong mga pagpipilian tungkol sa cookies, pakibisita ang aming Patakaran sa Cookies o ang seksyong Cookies ng aming Patakaran sa Privacy.

Paggamit ng Iyong Personal na Data

Maaaring gumamit ang Kumpanya ng Personal na Data para sa mga sumusunod na layunin:

1. Upang ibigay at mapanatili ang aming Serbisyo, kabilang ang pagsubaybay sa paggamit ng aming Serbisyo.

2. Upang pamahalaan ang Iyong Account: upang pamahalaan ang Iyong pagpaparehistro bilang isang gumagamit ng Serbisyo. Ang Personal na Data na Ibinibigay Mo ay maaaring magbigay sa Iyo ng access sa iba't ibang mga functionality ng Serbisyo na available sa Iyo bilang isang rehistradong user.

3. Para sa pagganap ng isang kontrata: ang pagbuo, pagsunod at pagsasagawa ng kontrata sa pagbili para sa mga produkto, item o serbisyong binili Mo o ng anumang iba pang kontrata sa Amin sa pamamagitan ng Serbisyo.

4. Upang Makipag-ugnayan sa Iyo: Upang Makipag-ugnayan sa Iyo sa pamamagitan ng email, mga tawag sa telepono, SMS, o iba pang katumbas na anyo ng elektronikong komunikasyon, gaya ng mga push notification ng isang mobile application tungkol sa mga update o impormasyong komunikasyon na nauugnay sa mga functionality, produkto o kinontrata mga serbisyo, kabilang ang mga update sa seguridad, kapag kinakailangan o makatwiran para sa kanilang pagpapatupad.

5. Upang mabigyan ka ng mga balita, mga espesyal na alok at pangkalahatang impormasyon tungkol sa iba pang mga produkto, serbisyo at kaganapan na aming inaalok na katulad ng mga nabili mo o inusisa mo na maliban kung pinili mong hindi tumanggap ng naturang impormasyon .

6. Upang pamahalaan ang Iyong mga kahilingan: Upang dumalo at pamahalaan ang Iyong mga kahilingan sa Amin.

7. Para sa mga paglilipat ng negosyo: Maaari naming gamitin ang Iyong impormasyon upang suriin o magsagawa ng merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, o iba pang pagbebenta o paglilipat ng ilan o lahat ng Aming asset, maging ito bilang isang going concern o bilang bahagi ng pagkabangkarote, pagpuksa, o katulad na pagpapatuloy, kung saan ang Personal na Data na hawak namin tungkol sa aming mga user ng Serbisyo ay kabilang sa mga asset na inilipat.

8. Para sa iba pang mga layunin: Maaari naming gamitin ang Iyong impormasyon para sa iba pang mga layunin, tulad ng pagsusuri ng data, pagtukoy sa mga uso sa paggamit, pagtukoy sa bisa ng aming mga kampanyang pang-promosyon at upang suriin at pagbutihin ang aming Serbisyo, mga produkto, serbisyo, marketing at iyong karanasan.

Maaari naming ibahagi ang Iyong personal na impormasyon sa mga sumusunod na sitwasyon:

1. Sa Mga Service Provider: Maaari naming ibahagi ang Iyong personal na impormasyon sa Mga Service Provider upang subaybayan at suriin ang paggamit ng aming Serbisyo, para makipag-ugnayan sa Iyo.

2. Para sa mga paglilipat ng negosyo: Maaari naming ibahagi o ilipat ang Iyong personal na impormasyon na may kaugnayan sa, o sa panahon ng negosasyon ng, anumang pagsasanib, pagbebenta ng mga ari-arian ng Kumpanya, pagpopondo, o pagkuha ng lahat o bahagi ng Aming negosyo sa iba kumpanya.

3. Sa Mga Kaakibat: Maaari naming ibahagi ang Iyong impormasyon sa Aming mga kaanib, kung saan hihilingin namin sa mga kaakibat na iyon na igalang ang Patakaran sa Privacy na ito. Kasama sa mga kaakibat ang Aming pangunahing kumpanya at anumang iba pang mga subsidiary, kasosyo sa joint venture o iba pang kumpanya na Aming kinokontrol o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa Amin.

4. Sa mga kasosyo sa negosyo: Maaari naming ibahagi ang Iyong impormasyon sa Aming mga kasosyo sa negosyo upang mag-alok sa Iyo ng ilang partikular na produkto, serbisyo o promosyon.

5. Sa ibang mga user: kapag nagbahagi Ka ng personal na impormasyon o kung hindi man ay nakipag-ugnayan sa mga pampublikong lugar sa ibang mga user, ang naturang impormasyon ay maaaring tingnan ng lahat ng mga user at maaaring ipamahagi sa publiko sa labas.

6. Sa Iyong pahintulot: Maaari naming ibunyag ang Iyong personal na impormasyon para sa anumang iba pang layunin nang may pahintulot Mo.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ from those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions:

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement:

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

1. Comply with a legal obligation

2. Protect and defend the rights or property of the Company

3. Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

4. Protect the personal safety of Users of the Service or the public

5. Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent's consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

-By email:

[email protected]

AnonyPro is not connected with Instagram. We do not host any of the Instagram content on our servers. All content belongs to the content authors. Download is available for informational purposes only.

@2024 Anonypro. All Rights Reserved