anonypro logo

anonypro

Mga Tuntunin ng Serbisyo

Huling Na-update: Nobyembre 26, 2022

Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tuntunin at kundisyon na ito bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Mga Interpretasyon at Kahulugan

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan kahit na sila ay lilitaw sa isahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para sa mga layunin ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito:

-Ang kaakibat ay nangangahulugang isang entity na kumokontrol, kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang ibig sabihin ng "kontrol" ay pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga share, equity interes o iba pang mga mahalagang papel na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga direktor o iba pang awtoridad sa pamamahala.

-Tumutukoy ang bansa sa: Belarus

-Ang Kumpanya (tinukoy bilang "ang Kumpanya", "Kami", "Kami" o "Amin" sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa AnonyPro.

-Ang ibig sabihin ng device ay anumang device na maaaring ma-access ang Serbisyo gaya ng computer, cell phone o digital tablet.

-Tumutukoy ang serbisyo sa Website.

-Mga Tuntunin at Kundisyon (tinukoy din bilang "Mga Tuntunin") ay nangangahulugang ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito na bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan Mo at ng Kumpanya tungkol sa paggamit ng Serbisyo.

-Ang Third-party na Social Media Service ay nangangahulugang anumang mga serbisyo o nilalaman (kabilang ang data, impormasyon, mga produkto o serbisyo) na ibinigay ng isang third-party na maaaring ipakita, isama o gawing available ng Serbisyo.

-Ang website ay tumutukoy sa AnonyPro, naa-access mula sa https://AnonyPro.com

-Ang ibig mong sabihin ay ang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang legal na entity sa ngalan ng naturang indibidwal ay ina-access o ginagamit ang Serbisyo, kung naaangkop.

Relasyon sa Instagram

-Hindi kami nagse-save ng anumang personal na impormasyon at hindi nangongolekta ng anumang pribadong impormasyon mula sa Instagram.

-Kinakolekta lang namin ang pampublikong impormasyon.

-Walang target ang AnonyPro na sirain ang marka ng Instagram.

Mga karagdagang tala

Responsibilidad mong sumunod sa mga panuntunan ng Instagram at anumang batas na napapailalim ka. Gumagamit ka ng AnonyPro sa iyong sariling peligro.

Pagkilala

Ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon na namamahala sa paggamit ng Serbisyong ito at ang kasunduan na nagpapatakbo sa pagitan Mo at ng Kumpanya. Itinatakda ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang mga karapatan at obligasyon ng lahat ng mga user tungkol sa paggamit ng Serbisyo.

Ang iyong pag-access at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa lahat ng bisita, user at iba pang nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Serbisyo, Sumasang-ayon ka na sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa alinmang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, maaaring hindi Mo ma-access ang Serbisyo.

Kinakatawan mo na ikaw ay higit sa edad na 18. Hindi pinapayagan ng Kumpanya ang mga wala pang 18 taong gulang na gamitin ang Serbisyo.

Ang iyong pag-access at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon din sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Patakaran sa Privacy ng Kumpanya. Inilalarawan ng aming Patakaran sa Pagkapribado ang Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong personal na impormasyon kapag ginamit Mo ang Aplikasyon o ang Website at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano Ka pinoprotektahan ng batas. Mangyaring basahin nang mabuti ang Aming Patakaran sa Pagkapribado bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na web site o serbisyo na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng Kumpanya.

Ang Kumpanya ay walang kontrol sa, at walang pananagutan para sa, nilalaman, mga patakaran sa privacy, o mga kasanayan ng anumang third party na mga web site o serbisyo. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa na ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot, direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot o pinaghihinalaang dulot ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, mga kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo.

Lubos naming ipinapayo sa Iyo na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga third-party na web site o serbisyo na binibisita Mo.

Pagwawakas

Maaari naming wakasan o suspindihin kaagad ang Iyong pag-access, nang walang paunang abiso o pananagutan, sa anumang dahilan, kasama nang walang limitasyon kung nilabag Mo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Sa pagwawakas, ang Iyong karapatang gamitin ang Serbisyo ay titigil kaagad.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa kabila ng anumang pinsala na maaari Mong matanggap, ang buong pananagutan ng Kumpanya at alinman sa mga supplier nito sa ilalim ng anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito at ang Iyong eksklusibong remedyo para sa lahat ng nabanggit ay limitado sa halagang aktwal mong binayaran sa pamamagitan ng Serbisyo o 100 USD kung wala ka pang binili sa pamamagitan ng Serbisyo.

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang pagkakataon ang Kumpanya o ang mga supplier nito ay mananagot para sa anumang espesyal, hindi sinasadya, hindi direkta, o kinahinatnang pinsala anuman (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pinsala para sa pagkawala ng kita , pagkawala ng data o iba pang impormasyon, para sa pagkagambala sa negosyo, para sa personal na pinsala, pagkawala ng privacy na nagmumula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa paggamit ng o kawalan ng kakayahan na gamitin ang Serbisyo, third-party na software at/o third-party na hardware na ginamit sa Serbisyo, o kung hindi man ay may kaugnayan sa anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito), kahit na ang Kumpanya o sinumang supplier ay pinayuhan ng posibilidad ng naturang mga pinsala at kahit na ang remedyo ay nabigo sa mahalagang layunin nito.

Hindi pinapayagan ng ilang estado ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty o limitasyon ng pananagutan para sa mga incidental o consequential damages, na nangangahulugan na maaaring hindi mailapat ang ilan sa mga limitasyon sa itaas. Sa mga estadong ito, ang pananagutan ng bawat partido ay magiging limitado sa pinakamalaking lawak na pinahihintulutan ng batas.

"AS IS" at "AS AVAILABLE" Disclaimer

Ang Serbisyo ay ibinibigay sa Iyo "AS IS" at "AS AVAILABLE" at kasama ang lahat ng mga pagkakamali at mga depekto nang walang anumang uri ng warranty. Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, ang Kumpanya, sa sarili nitong ngalan at sa ngalan ng mga Affiliate nito at sa kani-kanilang mga tagapaglisensya at tagapagbigay ng serbisyo, ay hayagang itinatanggi ang lahat ng mga warranty, ipinahayag man, ipinahiwatig, ayon sa batas o iba pa, na may paggalang sa Serbisyo, kabilang ang lahat ng ipinahiwatig na warranty ng pagiging mapagkalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, titulo at hindi paglabag, at mga warranty na maaaring lumabas sa kurso ng pakikitungo, kurso ng pagganap, paggamit o kasanayan sa kalakalan. Nang walang limitasyon sa nabanggit, ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng warranty o pagsasagawa, at hindi gumagawa ng anumang representasyon ng anumang uri na ang Serbisyo ay makakatugon sa Iyong mga kinakailangan, makamit ang anumang nilalayong resulta, magiging tugma o gumagana sa anumang iba pang software, application, system o serbisyo, gumagana. nang walang pagkaantala, matugunan ang anumang mga pamantayan sa pagganap o pagiging maaasahan o maging walang error o na anumang mga error o depekto ay maaari o maitama.

Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ang Kumpanya o alinman sa provider ng kumpanya ay hindi gumagawa ng anumang representasyon o warranty ng anumang uri, hayag o ipinahiwatig: (i) tungkol sa pagpapatakbo o pagkakaroon ng Serbisyo, o ang impormasyon, nilalaman , at mga materyales o produkto na kasama doon; (ii) na ang Serbisyo ay hindi maaantala o walang error; (iii) tungkol sa katumpakan, pagiging maaasahan, o pera ng anumang impormasyon o nilalaman na ibinigay sa pamamagitan ng Serbisyo; o (iv) na ang Serbisyo, ang mga server nito, ang nilalaman, o mga e-mail na ipinadala mula sa o sa ngalan ng Kumpanya ay walang mga virus, script, trojan horse, worm, malware, timebomb o iba pang nakakapinsalang bahagi.

Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod ng ilang partikular na uri ng mga warranty o limitasyon sa mga naaangkop na karapatan ayon sa batas ng isang consumer, kaya maaaring hindi nalalapat sa Iyo ang ilan o lahat ng mga pagbubukod at limitasyon sa itaas. Ngunit sa ganoong kaso ang mga pagbubukod at limitasyon na itinakda sa seksyong ito ay dapat ilapat sa pinakamalaking lawak na maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas.

Namamahalang batas

Ang mga batas ng Bansa, hindi kasama ang mga salungatan nito sa mga tuntunin ng batas, ay mamamahala sa Mga Tuntunin na ito at sa Iyong paggamit ng Serbisyo. Ang iyong paggamit ng Application ay maaari ding sumailalim sa iba pang lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas.

Resolusyon sa Mga Di-pagkakasundo

Kung mayroon kang anumang alalahanin o hindi pagkakaunawaan tungkol sa Serbisyo, sumasang-ayon ka na subukan munang lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang impormal sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Kumpanya.

Para sa mga User ng European Union (EU).

Kung ikaw ay isang consumer ng European Union, makikinabang ka sa anumang mandatoryong probisyon ng batas ng bansa kung saan ka naninirahan.

Legal na Pagsunod ng Estados Unidos

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) Wala ka sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng Estados Unidos, o itinalaga ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista", at (ii) Hindi ka nakalista sa anumang listahan ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido ng gobyerno ng Estados Unidos.

Severability at Waiver

Severability

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay pinaniniwalaang hindi maipapatupad o hindi wasto, ang naturang probisyon ay babaguhin at bibigyang-kahulugan upang maisakatuparan ang mga layunin ng naturang probisyon sa pinakamaraming lawak na posible sa ilalim ng naaangkop na batas at ang natitirang mga probisyon ay magpapatuloy nang buo puwersa at epekto.

Waiver

Maliban kung itinatadhana dito, ang kabiguang gumamit ng karapatan o humiling ng pagganap ng isang obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay hindi makakaapekto sa kakayahan ng isang partido na gamitin ang ganoong karapatan o mangailangan ng ganoong pagganap sa anumang oras pagkatapos noon. o ang pagwawaksi ng isang paglabag ay bubuo ng isang pagwawaksi ng anumang kasunod na paglabag.

Pagsasalin Interpretasyon

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay maaaring naisalin kung ginawa Namin ang mga ito na available sa Iyo sa aming Serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang orihinal na teksto sa Ingles ay mananaig sa kaso ng isang hindi pagkakaunawaan.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na Ito

Inilalaan namin ang karapatan, sa Aming sariling paghuhusga, na baguhin o palitan ang Mga Tuntuning ito anumang oras. Kung materyal ang isang rebisyon Gagawa kami ng mga makatwirang pagsisikap na magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na paunawa bago ang anumang bagong tuntunin na magkakabisa. Ang bumubuo ng isang materyal na pagbabago ay matutukoy sa Aming sariling pagpapasya.

Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit sa Aming Serbisyo pagkatapos maging epektibo ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon ka na sumailalim sa mga binagong tuntunin. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, sa kabuuan o sa bahagi, mangyaring ihinto ang paggamit sa website at sa Serbisyo.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin:

-Sa pamamagitan ng pagbisita sa pahinang ito sa aming website:

[email protected]

AnonyPro is not connected with Instagram. We do not host any of the Instagram content on our servers. All content belongs to the content authors. Download is available for informational purposes only.

@2024 Anonypro. All Rights Reserved